Hàng Nội Địa Nhật
https://www.youtube.com/watch?v=9dkK1SM5hZI
 •  
   
  |
  Tuy tôi chưa từng mua hàng nhưng tôi đã nghe bà hàng xóm nói rằng sản phẩm này rất tốt nên tôi cũng đánh giá nó rất tốt
 •  
   
  |
  Trăm năm Kiều vẫn là Kiều - Ăn sau rửa bát là điều tất nhiên
 •  
   
  |
  Thân em vừa trắng, lại vừa tròn,
  Bảy nổi ba chìm với nước non.
 •  
   
  |
  Chị Tấm ơi, chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sâu, kẻo về mẹ mắng!
 •  
   
  |
  Bống bống bống, bang bang... Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta,
  Chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người.